Loading Events

Kvalifiserende skredkurs i Norsk Fjellsportforum sin skredstige. Metodekurs skred går over 4 dager.

Kurset dannar grunnlaget for instruktørar til dagskurs, grunnkurs og fagsamling skred. Metodekurs skred skal gje deltakarane inngåande kunnskap om teoretisk og praktisk terrengvurdering,
identifisering av skredproblem i snodekket, gruppedynamikk på tur i rasende fjell og
kameratredning.

Kurset blir avhalde i Rauland og det blir undervisning om kveldane på Raulandsfjell alpinsenter. Det er difor ønskeleg at deltakarar overnatter der.

Opptakskrav

For å ta metodekurs skred kreves det bla solide ferdigheiter i vinterfriluftsliv; handtering av alpine farer, ski, klær, ernæring, orientering og erfaring med ly og leir. Det må framlegges dokumentert kunnskap om kameratredning og fyrstehjelp, samt gjennomgått skredopplæring. For meir informasjon og opptaksskjema sjå her.

Det forventas også innsats i forkant med lesing av pensum. Pensumliste/ fagartikler og pakkliste blir gitt ut i god tid før kurset.

Kvalifisering

Kurset gje ikkje direkte instruktørgodkjenning, men kvalifikasjon til assistentpraksis som igjen kvalifiserar deg til veilederkurs skred. Les meir om kvalifiseringsvegen her.

Me tar forbehold om minimum 3 påmeldte for gjennomføring av kurset. Faktura sendes ut 2 veker før kurset. Dersom det ikkje er 4 påmeldte til den tid tar me kontakt.

Påmelding/spørsmål

Gygra er godkjent arrangør på høgste nivå i Norsk Fjellsportforum.

 

Share This Story, Choose Your Platform!