15 oktober kveilet vi sammen tauene våre på Heddal Stavkirke for siste gang. Vi hadde da inspisert og restaurert Norges største stavkirke i nesten 2 måneder. Jobben ble utført for Riksantikvaren og Notodden Kirkelige Fellesråd. Takk for tilliten og for at vi fikk lov til å jobbe på en flott og historisk bygning.