Me tar service på sykkel til faste prisar. Per i dag har me også ein stall på rundt 12 EL syklar av god kvalitet. Me har gode avtaler med Trek syklar og med Merida. Desse brukar me hovudsakleg til guida turar, men kan og leiast ut under visse førestnadar. Ønsker du å kjøpe har du mulighet til å teste her, både fulldempa og andre type ELsyklar. Levering og henting kan skje i Øyfjell, Seljord eller Bø etter avtale. Sel me ny sykkel sørgar me for at du får riktig størrelse og tilpassa sykkel etter dine behov!