Kjøpsvilkår

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår

2. Partene

Selger er Gygra AS, 3890 Vinje, post@gygra.no,  orgnr: 916 099 363 og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris/betaling

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Ved direkte kjøp på nettsiden blir det benyttet Vipps eller Klarna.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.  

5. Angrerett

Ved avbestilling på leid utstyr 7 dager før første utleiedag refunderes utgiftene minus et gebyr på 10% av utleiesum. Etter 7 dager før første utleiedag refunderes ikke beløpet for leid utstyr. Ved avbestilling på kurs/ guida tur kan du avbestille inntil 14 dager før første kursdag og få refundert beløpet minus et gebyr på kr 100,- . Ved avbestilling senere enn 14 dager før kursstart vil du ikke få refundert beløpet.

Mistet eller stjålet utstyr, eller ødelagt utstyr pga åpenbart uvettig bruk/ håndtering må erstattes av leietaker.

Gygra forbeholder seg retten til å avlyse dersom det blir færre enn 4 deltakere på et kurs. Dersom dette er tilfelle, vil du få beskjed senest en uke før kursstart. Deltaker kan da få betalt tilbake kursavgiften eller delta på et senere kurs.

6. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Ved leie av utstyr må det gis beskjed umiddelbart. Dersom du har leid utstyr og mot formodning ikke skulle finne sko som passer ved henting av utstyr vil du få refundert fullt beløpet.

Selger forbeholder seg retten til å avlyse dersom det blir færre enn 4 deltakere på et kurs. Dersom dette er tilfelle, vil du få beskjed senest en uke før kursstart. Deltaker kan da få betalt tilbake kursavgiften eller delta på et senere kurs.

7. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

8. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Henting av utstyr:

Henting og levering av utstyr skjer i hovedsak på Raulandsfjell i åpningstidene til Raulandsfjell alpinsenter, eller etter nærmere avtale med Gygra.

Kontakt oss

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på våre kontaktsider.